projekt wykonano na podstawie:
autor / Szymon Starowolski 
tytuł / Polska albo opisanie położenia Królestwa Polskiego (w oryginale Polonia sive status Regni Poloniae descriptio) 
wydawca / Georg Förster 
data powstania / 1652 
miejsce wydania / Gdańsk 
format bibliograficzny / 8° 
lokalizacja dzieła / Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego 
sygnatura / BJSt. Dr. 375988 I
reprodukcja cyfrowa / Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa 
identyfikator zasobu / oai:jbc.bj.uj.edu.pl:296
Autorem książki Polonia jest Szymon Starowolski, ksiądz, krakowski kanonik, polski historyk i pisarz polityczny epoki baroku, który pozostawił po sobie ponad 70 dzieł. 
Polonia należy do popularnych w owym czasie pism naukowych, które miały za zadanie przedstawić opis danego kraju. Jak większość dzieł Starowolskiego, została napisana w języku łacińskim. Była przeznaczona głównie dla czytelnika zagranicznego, mogącego czerpać z niej informacje o naszym kraju. Starowolski wiele lat spędził na podróżach. Polonia stanowiła próbę sprostowania niepochlebnych opinii o Polsce i Polakach, jakie zasłyszał za granicą.
To rzadkie wydanie, gdyż do naszych czasów nie dochowało się zbyt wiele jego egzemplarzy. 
Polonia to ciekawa pozycja również z tego powodu, iż bywa porównywana do „małych republik” – serii wydawanej w latach 1625–1649 przez Elzewierów, holenderską rodzinę drukarzy. Ich druki należały do najważniejszych i najpopularniejszych wydawnictw w XVIIi XVIIIwieku. „Małe republiki” były pięknymi tomikami niewielkiego formatu; charakteryzowały się wysoką jakością typograficzną. Stanowiły rodzaj encyklopedii podróżniczych i były poświęcone geografii, historii, ustrojowi, demografii poszczególnych państw Europy, Afryki, Bliskiego i Dalekiego Wschodu.