Publikacje / Publications 
2016
Second Edition. Nowy wymiar dawnej typografii w: Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, Tom 10 Nr 2 (2016): Edytorstwo w świecie elektronicznym
» przeczytaj
2017
Nowy wymiar dawnej typografii (rozprawa doktorska). Wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdańsk, 2017
» przeczytaj
2018
O typografii i jej nauczaniu w: Miesięcznik Znak, nr 758-759, 2018
» przeczytaj
2018
Nauczanie podstaw typografii: metody i wyzwania w: Dydaktyka typografii. Uczyć litery/Uczyć Literą. Wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków, 2018 
» przeczytaj (str. 15)
2019
Rola tradycji we współczesnej typografii w: Drukowane piękno. Sympozjum utrwalone drukiem. Wydawca: Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdańsk, 2019  
» przeczytaj (str. 55)
2021
Mikrotypografia a estetyka dzieła typograficznego w: Drukowane Piękno. Tom IV: Małe rzeczy. Wydawca: Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdańsk, 2021 
» przeczytaj (str. 66)
2023
Vademecum typografa. Tom 1: forma. Wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdańsk, 2023
» Do kupienia w formie papierowej