projekt wykonano na podstawie: 
autor / Joannes Theobaldus Blasius 
tytuł / Prawdziwe wyobrażenie trojga dzieci barzo strasznych i dziwnych [...] 
wydawca / drukarz anonimowy 
data powstania / 1578 
miejsce wydania / Kraków 
format bibliograficzny / 4° 
lokalizacja dzieła / Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
sygnatura / XVI.Qu.3487 
reprodukcja cyfrowa / Dolnośląska Bibioteka Cyfrowa 
identyfikator zasobu / oai:www.dbc.wroc.pl:31796
Mirabilia – to niezwykłe zjawiska natury oraz osobliwe wypadki o znamionach cudowności. Literatura poruszająca taką tematykę cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców XVI-wiecznej Europy. Teksty te miały na celu popularyzację wiedzy o naturze i przyczynach niezwykłych zjawisk. Stanowiły jednocześnie wytwór piśmiennictwa wróżebnego. 
Autorem książki Prawdziwe wyobrażenie trojga dzieci bardzo strasznych i dziwnych był najprawdopodobniej Joannes Theobaldus Blasius, który w drugiej połowie lat 70. XVI wieku mieszkał w Krakowie. Blasius w swojej króciutkiej książce przedstawił kilka narodzonych w Europie Zachodniej potworków, oparłszy się na relacjach m.in. berlińskiego lekarza Paracelsusa. Monstra miały być tworami powołanymi do życia przez Stwórcę jako „przestrogi, znaki i świadectwa przyszłego złego i gniewu Bożego”.